Česká republika

ČTK České noviny

Echo24

Eurozpravy.cz

iDnes

Hospodářské noviny (liberal; Zahlschranke)

Konservativní Noviny

www.novinky.cz

Prague Morning

Pravó (Tageszeitung)

ProtiProud– kontrarevoluční magazín Petra Hájka